Informationsblad om effektivitet i distribuerade grupper

Ladda ner   Effektivitet i distribuerade grupper

 

 

Läs även om:

 

Effektiva hemsidor>>

 

Projektledning>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Föredrag>>

 

Konkurrentanalys>>

 

Pilotinstallation>>

 

Kreativa processer>>

 

Effektivitet i distrubuerade grupper - cAme

 

Är du beslutsfattare som vill driva frågor och komma till ett konkret resultat? Med cAme - ett webbaserat stöd effektiviserar du gruppens sätt att arbeta. Alla kan se vad som har tillkommit, alla nya medlemmar i gruppen får tillgång till all information direkt. Metoden ger en större kontroll över arbetet och är speciellt lämpat när man skall:

 

  • Ta fram projektplaner
  • Utveckla marknadsplan och hålla den vid liv över året
  • Konkurrentbevakning
  • Ta fram argument och betydelse för kund kring den produkt man skall sälja

 

Samverkan

 

När man är en grupp som vill komma till ett resultat snabbare än tidigare och när man kanske inte har tillräckligt med tid för att träffas då fyller cAme en funktion genom att hålla samman det arbete som görs av gruppen.

Efter elektronisk post

 

Initierade bedömare av hur människor an-vänder datorer för att utföra arbete pekar på att fler väljer bort elektronisk post. Många, speciellt unga användare går till commu-nitysidor för att kunna kommunicera med sina arbetskamrater. cAme blir en commu-nity för effektiv samverkan över företags-gränser

Gruppminne -cAme

 

Olika kommunikationsformer tjänar olika syften i elektronisk kommunikation.

  • Chat
  • Diskussionsforum
  • Sändlistor
  • Elektronisk post
  • Community
  • Collaboration - cAme

Effektivitet med nya arbetssätt

 

De som har använt cAme under en längre tid förändrar sitt sätt att tänka och skapar sig metoder för att snabbare komma till ett resultat i grupper.

Lämna ditt bidrag>>