Kontakta oss direkt:

 

VD>>

 

Försäljningschef>>

 

Affärsutvecklingschef>>

 

Mentor>>

 

Advisory board>>

 

Chefsstöd>>

  

EXGM:s ledare hjälper företag och organisationer att nå verksamhetsmål

Chef att hyra

När en stabil kraft behövs för att genomföra förändring då:

 

  • verksamheten behöver
    utvecklas
  • förluster minimeras
  • snabb avveckling måste ske
  • förberedelse för avyttring
  • verksamhetsområden skall
    förstärkas

 

Vi tar omedelbart över ansvaret och minskar belastning på befintlig ledningsfunktion. Våra ledare är målinriktade och exekutiva i de roller som uppstår.

EXGM utför...

Mentor

 

 

Våra erfarna chefer har en stabilitet i rollen som mentor och har en speciell förmåga att föra över mångårig erfarenhet till chefen.

Mentorsuppdraget löper över tid för att stödja en uvecklingsfas för chefen.

 

I rådgivande möten, advisory board, med flera erfarna ledare kan chefen varsebli många perspektiv på viktiga operativa frågor. Det ger förutsättningar för bättre beslut i rollen som chef. 

EXGM säkerställer...

Chefsstöd

Chef i linjebefattning är ett intensivt och tufft jobb. Chefen är aktiv i många roller, privata och på arbetet.

 

EXGM:s chefsstöd omfattar hälsoperspektivet, motivation, engeagemang och vidarutveckling som chef, personligt och yrkesmässigt.

 

Vi tillhandahåller konsulter med mångårig chefsutvecklingserfarenhet och specialister för motivationsskapande samtal som kan frigöra outnyttjade personliga resurser hos chefen.

EXGM höjer verkningsgraden...

 

Tag kontakt!

 

Vår utmaning är att avgöra Er strategiska horisont och välja den ledare hos oss som har förmåga att säkerställa managementuppdraget, hantera det omedelbart operativa och vara effektiv i det strategiska.

 

Om Du har tillgång till en beskrivning av uppdraget, skicka in den till oss så blir redan det första telefonsamtalet effektivt.>>

 

Vi hanterar mottagen information och övriga uppgifter strikt konfidentiellt.

 

Om Du vid denna tidpunkt vill ge information, fyll i lämpliga delar av formuläret nedan och kontakta oss senare på annat sätt.