Kontakta oss direkt:

 

Försäljningschef>>

   

EXGM:s försäljningschefer hjälper företag och organisationer att nå sina försäljningsmål

Försäljningschef att hyra

När en stabil kraft behövs för att genomföra förändring:

 • Ta marknadandelar
 • Behov av kompetensutveckling
 • Låg kvalité/effektivitet i säljarbetet
 • Har för liten kontroll över säljarbetet
 • Minska ledtid vid komplex försäljning
 • Står inför en kvalitétsöversyn
 • Förbättra styrnings- och rapporteringsstödet
 • Agera i en tuffare konkurrenssituation
Organisationer i förändring
 • Planerad tillväxt
 • Omorganisering
 • Förändring av målmarknad eller lösning
 • Sammanslagningar/uppköp
Behov av:
 • Extra injektion
 • Extra kompetens
 • Utökad erfarenhet
 • Verktyg och metoder
 • Förbättrad information i samband med försäljning

 

EXGM utför...

 

En fokuserad chef

 

Rätt balans mellan uppskattning och krav på resultat leder det till ökad försäljning. I stabila försäljningsorganisationer kan en inhyrd chef förändra affärskulturen på företaget.

 

Hur görs affärer på effektivare sätt med nya kunder?

 

Hur förändras relationer med gamla kunder så att nya behov avtäcks?

 

När antalet säljare är få kan en närvarande försäljningschef någon eller några dagar i veckan bidra till att fokus bibehålls hos säljarna.

 

EXGM leder försäljning...

 

EXGM optimerar försäljningsresultatet och fokuserar bland annat på:

 

Säljarnas driv - Försäljningsmålen - Säljstyrningen - Stödjande strukturer