Informationsblad om EXGM    

Ladda ner     Informationsblad om EXGM

Läs även om:

 

Säljstödssystem>>

 

Säljanalys>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Säljchef att hyra >>

 

Säljcoach>>

 

Bonusmodell>>

 

Säljprocess>>

 

Försäljningsuppdrag>>

 

 

EXGM agerar för att trimma din säljorganisation och ger säljarna goda förutsättningar att lyckas

Säljstrategi

 • Säljstöd
 • Säljkanaler
 • Vem är användare och kund
 • Lanseringsplan/schema
 • Konkurrenter
 • Lansering
 • Marknaden
 • Nyttan för kunden
 • Problem produkten löser
 • Andras/egen erfarenheter av produkten

EXGM ser till att...

Vi gör jobbet!

Till att börja med går vi igenom vilket säljstödjande material produkten har.

 

 • Vänder sig materalet till rätt mottagare?
 • Hur är produkten profilerad?

 

Vi kan ta ansvaret för att få alla delar på plats som krävs för en framgångsrik försäljning.

EXGM analyserar...

Står du på tur?

Varje ny dag din produkt är osåld har försämrat din presumtive kunds konkurrensförmåga.

 

Vi kortar tiden till marknaden.

 

 

Vi gör det för INIS Sweden AB,

läs om produkten INIS Office Check In >>

EXGM coachar...

EXGM säljer

Våra konsulter står beredda att axla hela eller delar av försäljningsansvaret. Från att agera bollplank till försäljningschefen till att ta helhetsansvar för den personliga försäljning som måste utföras. Våra konsulter har erfarenheten och kompetensen.