Läs även om:

 

Etik och övriga policies>>

 

Ändra i kontaktfor-muläret>>

 

EXGM:s Integritetspolicy

EXGM samlar in information om kunder och samarbetspartners på flera sätt. Inför kampanjer, seminarier eller liknande köper vi in adresser valda efter befattningskod, geografi mm. Dessa adresser avänds vid utskick per brev eller i mailkampanjer.

På vår hemsida har vi en sida där besökaren själv kan hantera den information som är relaterad till den elektroniska postadressen och de uppgifter vi använder oss av redovisas på den sidan. Med automatik rensas en person bort om denne varit inaktiv under de senaste 12 månaderna. Det går också att välja att ta bort sina uppgifter i våra register på hemsidan.

Vi tillämpar ”opt-in” dvs vi lagrar bara information från besökare som aktivt har gjort något på vår hemsida eller som varit kund till oss.

I säljstyrningsverktyget SalesCulture lagrar vi namn och adresser på de personer som vi har en aktiv personlig bearbetning av eller som är kunder till oss. Regelbundet följer vi upp om det är aktiviteter på dessa personer och när det upphör så rensar vi bort dem från vidare användning.

Vi följer Esther Dysons rekommendationer:

"Lösningen är inte att hindra utvecklingen, att eliminera insamling och användning av data, eller missa alla effektivitets- och bekvämlighetsvinster som den nya tekniken ger. Lösningen är att lägga kontrollen av personuppgifterna där den hör hemma - i händerna på de människor som skapar dem".

 

Vi prövar gärna nya kontaktmetoder, allt för att sträva vidare i arbetet att kunna leverera information till rätt person i rätt tid. 

Överföring av data till tredje part

Vi överför data till tredje part i samband med konferensarrangemang och kurser då uppgifter om namn, och menyönskemål överförs.

Med jämna mellanrum samlar vi in konsulternas aktuella e-meljadresser och skickar ut erbjudande till dessa personer att registrera sig på vår hemsida för att de skall kunna ta del av de utskick EXGM gör och erbjudanden som EXGM har.

Aktiviteter på hemsidan

I marknadsregistret kan besökaren samtycka till marknadsföringsaktiviteter och kan även ange om man vill slippa få direktmarknadsföring (DM).

Vi samlar statistikinformation om vilka sidor en besökare har tittat på och hur länge det har skett. Denna information innehåller ingen uppgift om vem besökaren är eller varifrån han/hon kommer. Uppgifterna är till för att mäta hemsidans effekivitet och för att mäta resultat av marknadsaktiviteter.

Integritet

För att EXGM skall samla in information om person skall det vara tydligt vartill detta skall användas. Personer som önskar kontrollera vilka uppgifter vi har i våra register kan göra det genom att skicka ett underskrivet brev med begäran om detta. Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. EXGM vidtar utan dröjsmål åtgärd.

Disclaimer

På EXGM:s hemsida publiceras material som är avsett för information. Dokumenten utgör inte tillräckligt underlag för att basera affärsbeslut på, inte heller bör de ligga till grund för utredningar. I många fall kan viktig information ha utelämnats av utrymmesskäl och vi ber våra besökare använda någon av de kontaktvägar som finns för att erhålla fullödig information. Användning av materialet på hemsidan sker på egen risk.

EXGM eller dess underleverantörer har copyrighträtten till allt material som publiceras på hemsidan och det är därmed otillåtet att utan EXGM:s skrifliga medgivande återsända, distribuera, reproducera eller på annat sätt mångfaldiga materialet. På många ställen refereras till andra organisationers eller personers hemsidor och EXGM tar på intet sätt ansvar för vad som publiceras på dessa sidor. Referenserna skall endast ses som ett sätt att berika besökarens upplevelse av våra affärsområden och produkter. Detta gäller även för hemsidor som refererar till EXGM's.

Upphovsrätt

För material och filer som laddas upp eller skickas in till någon mottagande alias-mejl överlåter avsändaren rätt för EXGM att förfoga över materialet på sätt som EXGM finner lämpligt. Detta kan innebära att materialet ligger till grund för, patent, varumärken och intäkter som genereras till EXGM.

Cookies

Då EXGM:s hemsida innehåller många bakomliggande applikationer kan det förekomma både att sessionscookies och cookies som lagrar information mellan besöken förekommer på hemsidan. Cookies är små textfiler som lagras temporärt på din dator för att underlätta åtkomst av applikationer och information. Dessa kan användas för att anpassa applikationen efter de val som besökaren gör. Dessa filer kan skickas mellan din dator och värddatorn där EXGM driver hemsidan. Så kallade sessioncookies försvinner när sessionen avslutas.

Pop-up:er

Det kan hända att det poppar upp reklambudskap när man besöker dessa hemsidor. I så fall beror det på att det finns andra programvaror installerade på din dator och vi kan rekommendera att man använder Spybot eller Adaware för att rensa datorn från  dessa program för att slippa obehaget.