Läs även om:

 

Verksamhet>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Kartläggning av unika kompetenser>>

 

Verksamhetsanalys>>

 

Teknikskiften>>

 

Nyckeltal>>

 

Förändringsledning>>

 

Förankring av värde-grund>>

 

  

EXGM:s konsulter hjälper företag och organistioner att synliggöra och skapa kundvärden

Tydliga kundvärden

Ökad konkurrens leder till ett ökat tryck på effektiv produktion av varor och tjänster. Detta leder till tydliga behov ute i företagen att hela tiden arbeta med effektiviseringar av verksamheterna. Fokus måste hela tiden ligga på att leverera tydliga kundvärden i form av efterfrågade produkter och tjänster till bästa pris, kvalitet och tid. De företag eller organisationer som misslyckas med detta lever farligt. 

EXGM leder förändringsarbeten...

Nöjd kund

 

Fokusering på kundvärden är alltså grunden för en framgångsrik verksamhet. Nöjda kunder kommer tillbaka, och nöjda kunder fungerar som levande reklampelare för leverantören. Ingen reklam är så värdefull som den som sprids via ”word of mouth”.

EXGM får med personalen...

Stegvis förbättring

Företag som förstår att erbjuda produkter och tjänster som kunder efterfrågar, till rätt pris och kvalitet och i rätt tid, har därmed dom bästa förut-sättningarna att lyckas.

Värdeskapande och förädlingspro-cesser kommer i fokus. Om verksam-heten har tydliga processer finns goda möjligheter att genomföra stegvisa förbättringar. De kunder som inspireras av Lean- eller Toyota-modellen värdesätter EXGM:s metodik.

EXGM har metoden...

Var står ni?

Vi på EXGM lyssnar gärna till de olika synsätt som finns för hur företag och organsiationer skall kunna utvecklas.

Vilka är era mest aktuella målsättningar?>> Hur går jag vidare? >> 

"När vi känner vår verksamhet blir det lättare att lyfta fram kundvärden som tidigare inte varit synliga."