Ladda ner

Informationsblad om Miller Heiman    Informationsblad om Miller Heiman

 

Svenska kurser:

 

Företagsanpassad kurs

i Strategic Selling

27-28/10 2008 STH>>

 

Internationella
kurser: 
>>

 

Miller Heiman-seminarier: >>

Läs även om:

 

SalesCulture>>

 

Säljteknikens Grund-bultar>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Föredrag om Miller Heiman>>

 

Operativt sälj>>

 

Försäljningsuppdrag>>

 

Konkurrentanalys>>

 

SalesWeel>>

 

Teamutveckling>>

 

Bonusmodell>>

 

Kompetensinven-tering>>

 

Förhandlingspla-nering>>

 

Personlig coach>>

 

 

EXGM sätter försäljningen i fokus med Miller Heiman

 

Med Miller Heimans metoder hjälper EXGM Er att skapa en effektiv säljorganisation som bidrar till snabbare och bättre avslut i säljprocessen.

 • Känner Du att ditt företag har potential att stärka försäljningen, men saknar rätt verktyg och metoder?
 • Borde avsluten i affärerna vara fler än vad de är nu?
 • Är säljprognoserna tillförlitliga?

 

Många företag brottas med ovanstående problemområden och har svårt att åtgärda dem på ett strukturerat och metodiskt sätt.

De flesta verksamhetsområden har genomgått stora förändringar och effektiviserat sina arbetsmetoder med hjälp av ändamålsenliga verktyg. Säljorganisationerna, som av tradition ofta lever sitt eget liv inom företagen, har halkat efter i denna utveckling. EXGM kan med Miller Heiman erbjuda ett flertal olika metoder som alla bidrar till att höja kompetensnivån i säljorganisationen.

Kundnytta

 

Miller Heimans väl beprövade och systematiska metoder ger användarna en djupare förståelse för hur kunder tänker och agerar i en komplex säljsituation.

Miller Heiman hjälper säljorganisationen att:

 • snabbt identifiera och prioritera rätt beslutsfattare i säljprocessen
 • öka förståelsen för hur kundens beslut växer fram
 • få tillgång till alla de verktyg som behövs för att rätt kunna analysera en säljsituation
 • driva affärer snabbare
 • uppnå framgångsrikare avslut 
 • få träffsäkrare säljprognoser

Att strukturera arbetet

 

Metoderna lär säljarna att strukturera och analysera köparens information och skapa en strategisk plan för att hantera försäljningssituationen. Metoden innebär att man har tillgång till verktyg som underlättar kommunikation och man får ett underlag att diskutera valda strategier med kollegor och skapa ett underlag för kundteamet. Handlingsinriktat verktyg Den strategiska planen innehåller tänkbara aktiviteter för att nå affären. Säljledning kan sedan enkelt följa och stödja arbetet. Miller Heimans metodik ger överblick över varje säljsituation och kan användas vid prioriteringar, överlämningar, presentationer för företagsledning m.m.

Metoder/utbildningar

 

 • Strategic Selling >>
 • Large Account Management Process>>
 • Conceptual Selling >>
 • Channel Partner Management >>

 

Vi genomför öppna och företagsspecifika kurser.

 

Vi har funnit det effektivt att säljarna arbetar med sina egna case och utvecklar dessa under utbildningens gång.

Utveckling 

 

Miller Heimans koncept har utvecklats under mer än 25 år och har en global spridning. Flera av världens ledande företag använder sig idag av Miller Heimans koncept för framgångsrik försäljning. Exempel på användare är Coca-Cola, Levi Strauss, SKF, ABB och Telenor.