> Om oss

Informationsblad om EXGM

Ladda ner     Informationsblad om EXGM

Läs även om:

 

Processutveckling>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Interim Management>>

 

Affärsarkitekt>>

 

Affärsutveckling>>

 

Merger & Aquisition>>

 

EXGM erbjuder tjänster inom management och försäljning.

Våra konsulter har gedigna erfarenheter inom styrning och utveckling.

Vi hjälper våra kunder att skapa resultat genom att tillhandahålla kunskap, metoder och verktyg som gör att de kan utveckla sina affärsverksamheter. Vid vakanser på chefsnivå kan det vara nödvändigt att snabbt få vakansen fylld. EXGM kan erbjuda chefer som, för kortare eller längre perioder, går in operativt i olika befattningar och på olika nivåer.

Motivation och engagemang

Medarbetarnas motivation och engagemang har stor betydelse för företags och organisationers utveckling. Genom att synliggöra verksamhetens processer ökar förståelsen för den egna och andras roll i helheten. Problem och missförstånd kan undvikas. ”Levande” värderingar En god jobbkultur har stor betydelse för ett företags framgångar. Värderingar inom ett arbetsområde är ofta lätta att ta till sig men inte alltid enkla att ”leva”.

Utvecklingsmatris

Struktur och system

Med EXGMs metoder och verktyg kan våra kunder samordna värderingar med strukturella faktorer som påverkar agerandet i företagen. Effektivt agerande tydliggörs, motivation och engagemang ökar. EXGM arbetar för att erbjuda ett helhetsupplägg som lämnar bestående värden hos kunden efter slutfört uppdrag.

Våra konsulter har även erfarenhet och kvalifikationer inom:

 

• Företagsledning

• Verksamhetsutveckling

• Affärsutveckling

• Försäljning