Ladda ner

Informationsblad om EXGM     Företagsinformation

Läs även om:

 

Kundvärden>>

 

Processutveckling>>

 

IT-stöd för planer>>

Kontakta oss direkt:

 

Organisationsanalys>>

 

Ramavtal med SLL - Avropa>>

 

Ramavtal med Verva - Avropa>>

 

Facilitering>>

 

Mötesmetoder>>

 

 

 

Genom delaktighet i förändringsarbetet skapas förutsättningar för en varaktig organisationsförändring som leder till tillväxt

 

Analys

När man har en komplex organisation som behöver är förändras krävs mycket tid för analys. Kunder och omgivande verksamhetsdelar behöver ett fortsatt gott stöd när verksamheten är i förändring. Medarbetare behöver känna att deras resurser tas tillvara på ett utmanande sätt i en framtida organisation. 

 

EXGM har metodiken och verktygen som gör att komplexa organiationer kan analyseras innan en förändring genomförs.

 

Det innebär att kommunikationen runt förändringen blie tydligare och mer förståellig av alla delar av organsationen. Därmed underlättas MBL-förhandlingar och formulering av nya befattningsbeskrivningar.

 

Tydligheten kan också ligga till grund för nya sätt att mäta och belöna insatser i verksamheten som i sig driver till framgång.

 

Tydligheten inkluderar utformning av framtida stödsystem för verksamhetens informationsförsörjning där verksamhetsdata från gamla system kan återanvändas.

 

Olika personalkategorier kan följa vad ett förändrat arbetssätt innebär och se vilka effektmål som kan uppnås. Det motiverar i hög grad personal att följa med i förändringsarbetet.

 

Metoden skapar goda möjligheter för ekonomer och annan ledningspersonal att bereda ärenden och utforma väl underbyggda beslutsunderlag.

Genomförande

Som ansvarig verksamhetschef kan man känna en trygghet i att planeringen av en organsiationsförändring görs på ett gediget sätt.

Det ger goda förutsättningar för att landa i ett lyckat resultat.

 

Våra erfarna konsulter leder och driver förändringsarbetet som projektmedlem, "chef att hyra" eller som mentor för den ansvarige linjechefen.

 

Stegvis implementation av den nya organisationen blir möjlig allteftersom nya befattningar tillsätts, roller fördelas och stödsystem blir färdigställda.

 

De organisationer vars IT-avdelningar använder SCRUM som utvecklingsmodell kan i större omfattning synkronisera sin utveckling med det förändrade behovet i verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

Metoden ger myndigheten stöd att beräkna hur stor nytta som kan uppstå för medborgaren, företaget och myndigheten i form av minskade kostnader, snabbare service och högre kvalitet. Metoden ger företaget underlag för förändringbeslut. Metoden ger investorn en mer nyanserad bedöming av inre struktur i bolaget.