Metoder:

 

Säljanalys>>

 

Komplex försäljning>>

 

Inköpsanalys>>

 

Organisations-förändring>>

 

Processkartläggning>>

 

Modeller:

 

Projektmodell>>

 

Verktyg:

 

Säljstyrningsverktyg>>

 

Effektivitet>>

 

EXGM använder metoder, modeller och verktyg som är "state to the art" i de uppdrag vi är aktiva i. Våra konsulter har lång erfarenhet av dessa och implementerar deras användning på ett rationellt sätt i de projekt där de efterfrågas. 

 

När man synliggör hur arbetet sker effektivt blir det lättare att växa och uppnå de mål man har satt upp. EXGM erbjuder även skräddarsydda lösningar, anpassade paketerade lösningar och tjänster.

 

Metoder och verktyg


Med rätt metoder och verktyg kan:

  • medarbetarna utvecklas och deras motivation och engagemang öka till nytta för företaget
  • värderingar samordnas med strukturella faktorer som påverkar medarbetares och chefers agerande

Modeller

 

 

Vi använder projektmodellen Raketen i de uppdrag där kunden inte har en utsedd modell. 

 

"Levande" värderingar

  • En god jobbkultur har stor betydelse för ett företags framgångar
  • Värderingar inom ett arbetsområde är ofta lätta att ta till sig men inte alltid enkla att "leva"

EXGM hjälper företag med metoder, modeller och verktyg som gör värderingar tydliga.