Informationsblad om SalesCulture

Ladda ned    Informationsblad om SalesCulture

Läs även om:

 

Försäljningsanalys>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Försäljningschef att hyra>>

 

Säljprocess>>

 

Bonusmodell>>

 

Säljutveckling>>

 

 

SalesCulture

Verktyget som effektiviserar försäljningsprocessen

SalesCulture är verktyget som på ett enkelt sätt ger företagsledningar och säljorganisationer insyn i och kontroll över försäljningsprocessen.

Med verktyget SalesCulture kan affärsdrivande företag strukturera och dokumentera sin försäljningsprocess samt få ett metodstöd och därmed öka effektiviteten i säljorganisationen.

Säljorganisationen får en gemensam arbetsplats där all försäljnings- och kundinformation samlas.

 

Det skapas en erfarenhetsdatabank genom att all information om försäljningen lagras i verktyget.

 

Programvaran nås via en vanlig webbläsare.

Status för caset:

Enhetlig försäljningsmetodik

Inom de flesta affärsdrivande företag är man överens om att en enhetligt strukturerad försäljningsmetodik som stöd för försäljningsprocessen är av stor vikt. Trots insikten om denna framgångsfaktor har det varit svårt för företag att omsätta kunskapen i praktiskt utförande. Undersökningar visar att över 90 procent av tillfrågade anser att de med rätt förutsättningar skulle kunna öka sin försäljning betydligt, i snitt med  nära 20 procent.

Intresseanmälan