Läs även om:

 

Säljstyrning>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Föredrag om Säljanalys>>

 

Kompetensinven-tering>>

 

Säljprocess>>

 

Säljutveckling>>

 

Bonusmodell>>

 

Konkurrentanalys>>

 

Nya marknader>>

 

Säljanalys ger dig perspektiv på säljfunktionen

Hur bra är ni på att sälja? Hur ligger ert företag till? Hur ser min försäljning ut just nu? Hur säljer de bästa? Hur kan försäljningen utvecklas? Ger utvecklingen det önskade resultatet?

Kundnytta           

I analysen studerar vi företaget inom olika områden som är avgörande för att ett företag skall bedriva en framgångsrik säljverksamhet.

 

Inom varje frågeområde mäts företaget i två dimensioner:

• Motivation & Engagemang

• Struktur & System

 

För att få ytterligare perspektiv kan studien göras för olika avdelningar och roller inom företaget för att se vilket förhållningssätt dessa har till säljverksamheten. 

 

Analysen lämpar sig för att mäta effekter av åtgärder i organisationen.

Hur går det till?

En studie genomförs i intervjuform med förberedda frågeområden. Svaren redovisas grafiskt i diagramform. Alla diagram visar hur ni ligger till inom Motivation & Engagemang respektive Struktur & System.

Intresseanmälan säljanalys


.