Informationsblad om EXGM    

Ladda ner     Informationsblad om EXGM

Läs även om:

 

Säljstödssystem>>

 

Säljanalys>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Säljchef att hyra >>

 

Säljträning>>

 

Förhandlingsteknik>>

 

Säljcoach>>

 

Bonusmodell>>

 

Säljprocess>>

 

Försäljningsuppdrag>>

 

 

EXGM tillhandahåller erfaren säljledning 

Förutsättningar

Om det skall vara möjligt att sälja på ett effektivt sätt måste organisationen vara klar över vilka kundvärden som respektive produkt och tjänst leder till när den är installerad eller implementerad hos kund. För de olika grupper som nås av säljbudskap måste argumenten vara tydliga. Vad är det bästa med att acceptera erbjudandet? Vad är det sämsta med att fortsätta som vanligt?

Kunder, produktägare och säljare kan besvara dessa frågor. 

EXGM ser till att...

 

 

Försäljningsprocessen innefattar allt från marknadsarbete, prospektering, cold calls, första möten, uppföljningsmöten, offerter, avslut och implementering eller leverans. Den kompletteras av en fungerande ledningsfunktion förankrad i företagsledningen och ett oavvisligt stöd från medarbetare i verksam-heten.

En säljanalys>> kan visa var ni är idag och belysa var EXGM:s förmågor skulle göra mest nytta.

EXGM analyserar...

Förmåga

En säljande organisation är beroende av att personalen är motiverad och engagerad, har tillräcklig kompetens, får rätt kompensation för säljinsatsen och erhåller ett stöd från andra delar av organisationen när det är nödvändigt. EXGM har stödsystem och tillämpar säljstrategier för att maximera den möjliga intäkten. 

 

Öppna sidan om SalesCulture i nytt fönster

EXGM coachar...

EXGM säljer

Våra konsulter står beredda att axla hela eller delar av försäljningsansvaret. Från att agera bollplank till försäljningschefen till att ta helhetsansvar för den personliga försäljning som måste utföras. Våra konsulter har erfarenheten och kompetensen. Om det så gäller personlig som strukturell säljförmåga har EXGM rutinerade utbildare som är certifierade på framgångsrika säljmetoder.