Nya Arenor inom Svenska Ishockeyförbundet verkar för att det skall byggas fler ishallar i Sverige och att befintliga hallar moderniseras. I syfte att underlätta för alla de som medverkar i arbeten och beslut tillhandahålls de samlade erfarenheter som finns av ishallsbyggnation i boken Bygga Ishall.

Under hösten 2011 har en genomgripande revidering gjorts och boken finns nu i en nyutgåva som kan läsas här.
De främsta experterna i Sverige har medverkat vid framtagning och en förhoppning är att deras arbete skall bidra till en god utveckling.

 

 Senaste uppdatering 2011-12-21:

 

   

  

1 Typer av ishallar

12 sidor 

2 Publikutrymmen

13 sidor 

3 Utrymmen för aktiva

12 sidor 

4

Driftutrymmen

26 sidor 

5 Teknik

7 sidor 

6 Ishockeybana

4 sidor 

     
  Hela boken

94 sidor 

     

 

 

Ladda ned presentationer

 

  Utskottet - Nya Arenor

 4 bilder 

  Bearbeta Kommunen

 8 bilder 

  Planerings- och Ägarfrågor

 17 bilder 

  Energi- och Miljöfrågor

 15 bilder 

  Energieffektivitet i ishallar

 39 bilder 

  Syntetisk is

 11 bilder 

 

 

 


Vi planerar att bygga/bygga om:

 

 

 

 


 

 

           

 

 

 

 

  

Arenautskottet kan förmedla kontakt till berörd expert/konsult, byggherre eller driftsorganisation.