Beskrivning av en metodik för verksamhets-    utveckling.

Ladda ner      Visuerametoden en metodik för verksamhets-utveckling

 

Läs även om:

 

Kundvärden>>

Kontakta oss direkt:

 

Mål och vision>>

 

Chef att hyra>>

 

Innovationspro-cessen>>

 

Legal Design>>

 

Verksamhetsanalys>>

 

Insourcing/outsour-cing>>

 

Stödstystem för innovationshantering>>

 

e-tjänster>>


EXGM tillhandahåller kompetens, metoder och verktyg för utveckling av kundens verksamhet

Verksamhetsutveckling och strategisk planering

 

 

Steg i den strategiska analysen: 

  • Vart vill vi nå? Långsiktig vision.
  • Var står vi idag? Nuläge, affärsmiljö och marknadstrender.
  • Hur når vi visionen? Utveckla, förankra och kommunicera strategiska budskap och planer.

EXGM ställer frågor...

Innovation föder framgång

Hur tar man bäst vara på medarbetares innovationsförmåga och leder den till konkurrensfördelar?

 

Det kräver kontroll över:

  • Innovationspocessen
  • Immaterialrättsliga ensamrätter
  • Företagshemligheter
  • Goodwill
En ökad kontroll kan resultera i markanta kostandsbesparingar och innebära att verksamheten skyddas från konkurrenter under längre tid.

EXGM identifierar...

Verksamhetsprocesser

Verksamhetsprocesser beskriver och synliggör hur värdeskapande sker.

 

De beskriver verksamheten och synliggör förädlingsflödet.

  • Ger underlag för planering och dimensionering av resurser och pengar.
  • Ökar kontroll över utnyttjade resurser, tid och kostnader.
  • Underlättar för medarbetare att bidra med sin förmåga på ett konstruktivt sätt.

EXGM skapar samsyn...

Effektivitet med nya arbetssätt

De som har genomfört en verksamhetsutveckling fullt ut kan dra ekonomisk nytta av de fördelar som uppnåtts. Högre täckningsbidrag för produkter, mindre tidsanvändning för utförda tjänster som skapar mertid i verksamheten.